gylle01 top

Der findes mange muligheder for at tilegne sig viden og kompetencer. En af måderne er gennem projekter, hvor man sætter fokus på udvikling. Det er dog tit svært at få overblik over mulighederne og derfor vil fagcenteret gerne være behjælpelig indenfor området. Her på siden er det derfor muligt at få en oversigt over puljer og fonde, som kunne være relevant for biogasbranchen. Dertil kommer en lang række private puljer og fonde, som kan findes via internettet. Hvis man ønsker hjælp til at komme videre, kan man kontakte fagcenteret, som vil være behjælpelig med at komme videre. Nedenfor er der nogle relvante muligheder, hvis man ønsker at søge støtte.

Landdistriktsvækstpilot: Ordningen giver mulighed for at søge lønkroner til nye kompetencer i ens virksomhed - læs mere her. 

Digitalisering. Der findes forskellige muligheder for at få støtte til digitalisering af ens virksomhed - læs mere her

Få støtte til efter- og videreuddannelse af medarbejdere - se mere her

EUDP og MUDP

https://startvaekst.virk.dk/find-stoette 

http://livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen

Vækstforum i de forskellige regioner. 

Dertil kommer de respektive EU kontorer, der er tilknyttet regionerne. Her er det muligt at få hjælp til forskellige EU puljer - f.eks. Horizon2020 og Interreg 5A