gylle01 top

Dansk Fagcenter For Biogas er netværkspartner i det 3 årige Dansk-Tyske Interreg5a projekt Large Scale Bioenergy Lab 2. Projektet arbejder med hele værdikæden inden for biogassektoren ved aktivt at behandle følgende:

  • Identifikation af billige og bæredygtige biomasser
  • Optimering af udrådningsprocesserne i reaktorerne
  • Forbedring af gødningsprodukterne efter udrådning, ved separation af kvælstof of fosforfraktioner.
  • Udvikling af Power-2-Gas teknologier, for øget lagringskapacitet af overskudselektricitet fra sol og vind.

Projektet arbejder derudover på skabelse af en stærk Dansk-Tysk biogasklynge, hvor erfaringer og viden fra de to landes respektive biogassektorer kan komplimentere hinanden og stille branchen stærkere.

Læs mere om projektet her

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev