gylle01 top

Teknologisk Institut har sammen med 2 landmænd og Dansk Fagcenter for Biogas søgt og fået midler fra EUDP til i fuld skala at demonstrere potentialet for øget gasudbytte ved samensilering af halm og roetoppe. I projektet er der en forventning om at samensileringen vil øge gasudbytte og samtidig medføre en hurtigere udrådning af biomassen på de 2 landmandsejede biogasanlæg.

Formålet er helt konkret:

 • at demonstrere og teste forskellige metoder til håndtering og anvendelse af samensileret roetoppe og halm til biogasproduktion i fuld skala.
 • at dokumentere erfaringerne med hensyn til håndteringen og biogasproduktion,
 • at eftervise en synergieffekt på gasudbyttet fra halmdelen i fuld skala,
 • at dokumentere økonomien i hele værdikæden samt,
 • at formidle resultaterne til målgruppen.

Projektet vil tage udgangspunkt i en meget praksisnær tilgang, så resultaterne og metoderne hurtigt og enkelt vil kunne overføres til andre biogasanlæg – både gårdanlæg og større fællesanlæg.

Projektet er i den praktiske del inddelt i 2 faser:

 • Indsamling af roer og halm samt samensilering i forskellige blandinger.
 • Anvendelse og måling af effekterne ved biogasproduktionen, herunder et total billede på den økonomisk konsekvens ved samensilering.

Udover disse 2 faser vil projektet desuden bliver formidlet gennem forskellige relevante informationskanaler.

Projektet ledes og drives af Kurt Hjort Gregersen fra teknologisk Institut.

Pjece om projektet kan findes her

For yderligere uddybning kontakt Kurt Hjort Gregersen, 72 20 32 95 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Dansk Fagcenter For Biogas er netværkspartner i det 3 årige Dansk-Tyske Interreg5a projekt Large Scale Bioenergy Lab 2. Projektet arbejder med hele værdikæden inden for biogassektoren ved aktivt at behandle følgende:

 • Identifikation af billige og bæredygtige biomasser
 • Optimering af udrådningsprocesserne i reaktorerne
 • Forbedring af gødningsprodukterne efter udrådning, ved separation af kvælstof of fosforfraktioner.
 • Udvikling af Power-2-Gas teknologier, for øget lagringskapacitet af overskudselektricitet fra sol og vind.

Projektet arbejder derudover på skabelse af en stærk Dansk-Tysk biogasklynge, hvor erfaringer og viden fra de to landes respektive biogassektorer kan komplimentere hinanden og stille branchen stærkere.

Læs mere om projektet her

IEA Bioenergy Task 37 er et internationalt partnerskab under Det Internationale Energiagentur - IEA (www.iea.org), hvis formål er internationalt samarbejde, formidling af viden og forskningsresultater inden for biogasbaseret energiproduktion. Det overordnede mål med Task 37 er at formidle og fremme viden om produktion og anvendelse af biogas fra anaerob udrådning af biomasse, via cirkulære økonomiprocesser, til erstatning af fossile brændstoffer/decarbonisering og miljøforbedring. Det overordnede arbejdsområde har til formål at yde ekspertbistand vedr. den optimale rolle biogas spiller i fremtidige energisystemer, at informere beslutningstagere og udviklere om bæredygtighed af biogassystemer og metoder til at sikre implementering af god praksis, at bistå med ekspertviden og teknisk bistand integreringen af anaerob udrådning i processer samt formidle nyeste biogas forskning resultater til beslutningstagere og til offentligheden.

Igennem årene, har Task 37 spillet en vigtig rolle i udformning og fremme af de bedste tilgængelige biogasteknologier, der anvendes til behandling af gylle og landbrugsbiomasse, ved organisk affaldsbehandlings faciliteter og på spildevandsbehandlingsanlæg. Selv om der er et betydeligt yderligere potentiale for udvidelse af AD-sektoren, baseret på tilgængeligheden af ​​potentielle råmaterialer, er der stadig udfordringer vedr. optimering af energiudbyttet og reduktion af både investerings- og driftsomkostninger. De voksende biogassektorer i mange lande står over for bæredygtighedsudfordringer, da næsten alle steder kræves der økonomisk tilskud for at kunne konkurrere med fossilenergibranchen. Task 37- work programme skal se på disse udfordringer og formidle sagkyndige oplysninger på områder hvor biogassystemerne tilbyder innovative løsninger -og konkurrencedygtige fordele, i forhold til andre vedvarende teknologier. I projektperioden 2019-2021 prioriteres arbejdet med tre aktuelle temaer: biogassens rolle i energisystemer; bæredygtighed af biogassystemer og metoder til at sikre god praksis og integration af biogastechnologier i diverse processer. Andre vigtige mål for aktiviteten er at bistå medlemslande, planteoperatører, politikker og beslutningstagere med teknisk biogas-ekspertise samt at udveksle og formidle de nyeste viden- og forskningsresultater blandt medlems og ikke medlemslande.

Aktiviteten udføres som et fælles projekt af alle medlemslande, som pt. er: Australien, Østrig, Brasilien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Korea, Holland, Norge, Sverige, Schweiz og Storbritannien. Den danske deltagelse i IEA Bioenergy Task 37 er støttet af EUDP midler, og er med til at sikre opbygning af en stærkt international netværk- og ekspertise, til gavn for den danske biogas sektor- og biogasindustri. Projektresultaterne formidles gennem Task 37 hjemmeside http://task37.ieabioenergy.com, i form af bl.a. publikationer / tekniske biogasrapporter, case-stories og nyhedsbreve. For at opnå størst mulig impakt, formidles projektresultaterne i Danmark i samarbejde med Dansk Biogas Center (DFFB), via centrets netværk- og hjemmeside www.dffb.dk .

Læs nyhedsbreve fra Task 37

Oktober 2019

November 2019

 

 

 

 

 

 

 

Biogasheat

Et større EU projekt under Intellegent Energy Europe er blevet afsluttet i april 2015. BiogasHeat-projektet, som projektet hedder, har arbejdet med bæredygtig anvendelse af varme fra eksisterende og fremtidige biogasanlæg i Europa.

Erfaringerne fra projektet viser, at det fulde potentiale endnu ikke ikke er nået. Årsagen er bl.a. barrierer som mangel på incitament, anlæggenes afsides beliggenhed, mangel på varmeaftagere, sæsonmæssige udsving i efterspørgslen på varme osv.

En af de mere interessante ting ved projektet er en række beskrivelser og praktiske eksempler på hvordan biogas i Europa anvendes til varme, som kan findes her. Den er interessant at læse og giver et godt billede af hvor Danmark befinder internationalt.

Læs mere om projektet her

logo sustaingas

Økologiske biogasanlæg i Europa.

Kompetencecenter for Økologisk Biogas har deltaget i EU projektet, Sustaingas, som har haft fokus på udviklingen af økologisk biogas. Projektet har fået udarbejdet en rapport, der beskriver 25 projekter rundt om i Europa. Via følgende link kan man læser mere om de forskellige anlæg:

Rapport om økologiske biogasanlæg

Læs mere om projektet her.

Læs mere om Kompetencecenter for økologisk biogas her.   

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev