gylle01 top

Dansk Fagcenter For Biogas er netværkspartner i det 3 årige Dansk-Tyske Interreg5a projekt Large Scale Bioenergy Lab 2. Projektet arbejder med hele værdikæden inden for biogassektoren ved aktivt at behandle følgende:

  • Identifikation af billige og bæredygtige biomasser
  • Optimering af udrådningsprocesserne i reaktorerne
  • Forbedring af gødningsprodukterne efter udrådning, ved separation af kvælstof of fosforfraktioner.
  • Udvikling af Power-2-Gas teknologier, for øget lagringskapacitet af overskudselektricitet fra sol og vind.

Projektet arbejder derudover på skabelse af en stærk Dansk-Tysk biogasklynge, hvor erfaringer og viden fra de to landes respektive biogassektorer kan komplimentere hinanden og stille branchen stærkere.

Læs mere om projektet her

Dansk Fagcenter for Biogas er med i et stort EU projekt, som er med til at finansiere en meget stor del af fagcenterets arbejde. Projektet formål er at sikre udviklingen af den europæiske biogas sektor og derved bidrage til EU 2020-målene ved at fokusere på ikke-tekniske udfordringer for produktion af biogas / biometan fra gylle og andet affald.

Dette omfatter følgende mål:

  • En strategi for den overordnede styring af udviklingen af biogas sektor i EU
  • Skabe et gunstigt miljø for biogas og bio-metan udviklingen i målrettede lande og regioner
  • Støtte til gennemførelse af specifikke biogasanlæg i Europa af høj kvalitet,
  • Overførsel ekspertise og opbygge kapacitet specifikke for biogas / bio-metan i Europa
  • Øge biogas / biometan produktion i EU
  • Øge investeringer i biogas / biometan produktion i EU

Gennem BiogasAction er det muligt for fagcenteret at gennemfører mange af de aktiviteter, som fagcenteret er sat i verden for. Fagcenteret har i projektet lavet en strategi for arbejdet. Hele strategien og en status i projektet kan læses her.

Det er muligt at læse mere om den europæiske del af projektet her.

 

 

 

 

 

 

 

Biogasheat

Et større EU projekt under Intellegent Energy Europe er blevet afsluttet i april 2015. BiogasHeat-projektet, som projektet hedder, har arbejdet med bæredygtig anvendelse af varme fra eksisterende og fremtidige biogasanlæg i Europa.

Erfaringerne fra projektet viser, at det fulde potentiale endnu ikke ikke er nået. Årsagen er bl.a. barrierer som mangel på incitament, anlæggenes afsides beliggenhed, mangel på varmeaftagere, sæsonmæssige udsving i efterspørgslen på varme osv.

En af de mere interessante ting ved projektet er en række beskrivelser og praktiske eksempler på hvordan biogas i Europa anvendes til varme, som kan findes her. Den er interessant at læse og giver et godt billede af hvor Danmark befinder internationalt.

Læs mere om projektet her

logo sustaingas

Økologiske biogasanlæg i Europa.

Kompetencecenter for Økologisk Biogas har deltaget i EU projektet, Sustaingas, som har haft fokus på udviklingen af økologisk biogas. Projektet har fået udarbejdet en rapport, der beskriver 25 projekter rundt om i Europa. Via følgende link kan man læser mere om de forskellige anlæg:

Rapport om økologiske biogasanlæg

Læs mere om projektet her.

Læs mere om Kompetencecenter for økologisk biogas her.   

"Udvikling og effektivisering af biogasproduktionen i Danmark".

Dansk Fagcenter for Biogas deltager i projektet "Udvikling og effektivisering af biogasproduktionen i Danmark". Projektet gennemføres af Biogas Taskforce under Energistyrelsen.

Projektets formål er at udvikle og effektivisere biogasproduktionen i Danmark med henblik på at forbedre økonomien i de enkelte anlæg og øge produktionens bidrag til at opfylde klima- og energipolitiske mål. Målet skal nås gennem dokumentation af driftsresultater, forbedring af videngrundlaget for produktionen og en bedre videndeling i branchen.

Projektet fokuserer på at forbedre gasudbyttet af anvendte biogasser og nedsætte produktionsomkostningerne.

For yderligere oplysninger kontakt venligst daglig leder af fagcenteret: Jakob Lorenzen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , 25 76 71 78

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

EU Logo