gylle01 top

Dansk Fagcenter for Biogas har sammen med EUC Lillebælt tilrettet uddannelsen som procesoperatør, så den kan være med til at sikre at biogasbranchen har adgang til kompetente medarbejdere. Uddannelsen som procesoperatør er en faglært uddannelse, der er en blanding af skoleophold og praktik i virksomheden. 

Lidt om uddannelsen:

Procesoperatøren har ansvaret for, at der produceres til aftalt tid, i den rigtige kvalitet og uden ressourcespild.

En vigtig del af arbejdet er at forebygge og løse tekniske problemer og kontrollere kvaliteten løbende.

På uddannelsen lærer man at overvåge, styre og vedligeholde produktionsanlæg, der som regel er computerstyrede og højt automatiserede. Man lærer, hvordan anlæggene fungerer, og hvordan man styrer og regulerer de processer, der foregår i anlæggene.

Man lærer også at gribe ind, hvis produktionen ikke kører, som den skal, samt udføre forskellige målinger og kvalitetsopgaver.

En vigtig del af arbejdet er at hjælpe med til at forbedre og optimere produktionen. Det kan fx være, at man  skal finde en praktisk løsning på, hvordan der kan spares vand eller energi i produktionen. På den måde er procesoperatøren med til at gøre en forskel for klima og miljø.

Man kan afslutte som procesarbejder (trin 1) eller med speciale som procesoperatør.

  • Procesarbejder: Du lærer at betjene og overvåge produktionsanlæg og at sørge for, at produktionen kører, som den skal.
  • Procesoperatør: Du lærer at styre, regulere og overvåge avancerede produktionsanlæg og at lave analyser af kemiske og fysiske processer. Du lærer også at løse komplekse fejl og reparere og optimere anlæg i samarbejde med andre faggrupper.

Produktionsanlæggene kører som regel hele døgnet, og man skal derfor som procesoperatør være indstillet på skifteholdsarbejde.

Erfaringer på biogasanlæg

Her kan du læse om de første erfaringer med procesoperatørelever på biogasanlæg

Økonomi

Som virksomhed ligger der også en del økonomi i at have en lærling ansat. I følgende link er der en opsamling på den økonomiske del af det at have en procesoperatørlærling - se her

Praktiske oplysninger

Praktik omkring uddannelsen og hvad man skal gøre som anlæg findes her.

Yderligere information

For yderligere information kontakt Dansk Fagcenter for Biogas eller EUC Lillebælt.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev