gylle01 top

Hvis anlæg ønsker at få lærlinge tilknyttet eller sende medarbejdere på procesoperatøruddannelsen skal anlæggene være godkendt til at have lærlinge. Det eneste, det kræver er at:

virksomheden skal have en produktion som styres og reguleres samt tilhørende vedligehold af produktionsudstyret. Derudover skal der være kvalitetsarbejde og gerne anvendelse af styringssystemer (Eksempelvis i form af enten kvalitet, energi, miljø, arbejdsmiljø, hygiejne, produktion, logistik mv).

Ud fra ovenstående har biogasfællesanlæg og også en række gårdanlæg i Danmark mulighed for at blive godkendt til lærlinge. Almindelige lærlingegodkendelser sker via den lokale erhvervskole (så lokal, som den nu kan være), mens procesoperatør sker via EUC Lillebælt, http://www.eucl.dk/for-virksomheder.aspx eller via følgende link:

http://www.industriensuddannelser.dk/evg/procesoperatoer.html

Hvorfor ansætte en elev/lærling eller uddanne procesoperatører?

Der er mange gode grunde til at ansætte en elev/lærling eller uddanne procesoperatører, her er seks af dem:

  • Alle prognoser viser, at der bliver mangel på faglært arbejdskraft inden for en årrække.
  • I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed
  • I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden
  • I får fornyelse og unge kræfter ind i virksomheden
  • Den rigtige elev i det rigtige job bidrager med opdateret viden, frisk inspiration, gå-på-mod og nye relationer.
  • Virksomheder overlever ikke kun på ordretilgang og gode produkter, men også på at have velkvalificerede medarbejdere.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev