gylle01 top

Dansk Fagcenter for biogas udbyder et ATEX kursus, der henvender sig til biogasanlæg den 26. oktober hos Horsens Bioenergi.

Kurset er rettet mod driftsledere og driftspersonale på danske biogasanlæg. DFFB har bedt firmaet Maskinsikkerhed om at udvikle og afholde et kursus, som retter sig specitikt mod biogasanlæg.

Man vil få en grundig gennemgang af reglerne for indretning og anvendelse af maskiner, anlæg og installationer i eksplosionsfarlige områder. Man gennemgår regler og metoder til zoneklassifikation og hvordan man vælger og anvender det rigtige materiel. Sidst men ikke mindst lærer man om CE-mærkning og dokumentationskrav når det gælder Ex-materiel. 

Undervisningen foregår som gennemgang af præsentationer og dialog, hvor kursusdeltagernes erfaringer, eksempler og spørgsmål inddrages undervejs. Ligeledes vil biogasanlægget, hvor undervisningen foregår blive inddraget med konkrete eksempler.

Praktiske oplysninger:
Dato: 26. oktober fra 8.00- ca. 15.30
Sted: Horsens Bioeneregi,  Ålkærgårdvej 13, 8700 Horsens
Pris: 2000 kr. pr. deltager + moms. 
Tilmelding senste den 12. oktober til Jakob Lorenzen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på 25767178

 • Opnå solid viden om bestyrelsens ansvar
 • Få viden om det praktiske arbejde i en bestyrelse, mødestruktur, regler mv.
 • Forstå regnskab og budgetter – kig efter de rigtige ting
 • Få indspark til konkrete handlinger som kan forbedre det daglige bestyrelsesarbejde
 • Få styrket dit netværk med andre bestyrelser

Formålet med kurset er at få gjort bestyrelsesmedlemmer i danske biogasanlæg opmærksomme på de opgaver og det dertil hørende ansvar, der er til bestyrelsesarbejdet. Kurset er et heldagskursus, som rettet mod hele bestyrelsen. Der vil derfor være rig mulighed for at drøfte bestyrelsesarbejdet internt samtidig med at det vil være muligt at komme i dialog med andre bestyrelser.

Kursusindhold:

Formiddag:

 • Juridiske forhold, herunder bestyrelsens opgaver og ansvar.
 • Samspillet mellem bestyrelse og ledelsen, så bestyrelsen håndterer sit ansvar på betryggende vis.
 • Dagsordner. Hvordan udformes dagsordner og hvordan sikrer man at man når det hele?
 • Hvilket skriftelig grundlag skal være til stede for væsentlige beslutninger.
 • Evalueringer af bestyrelsens arbejde
 • Formandens opgaver
 • Bestyrelsens sammensætning, herunder kompetencer internt i bestyrelsen

Eftermiddag:

 • Hvordan får jeg et hurtigt overblik over anlæggets økonomi - adskil det væsentlige fra det uvæsentlige
 • Hvordan får jeg et dybere indblik i økonomien - mine krav til den økonomiske rapportering
 • Hvordan styrer jeg økonomien - ejerskab over og krav til budgettet
 • Hvordan hindrer jeg, at andre styrer økonomien - funktionsadskillelser der reducerer risikoen for besvigelser
 • Hvordan rapporterer jeg min økonomiske viden videre til anlæggets interessenter såsom banken, landmanden, generalforsamlingen og det offentlige

Til frokost vil der være et Inspirationsoplæg om strategiarbejde hos Linkogas

Undervisere:

Henrik Esmann er statsautoriseret revisor og partner og indehaver i Martinsen Rådgivning og Revision. Henrik har i mere end 10 år beskæftiget sig med biogasbranchen, og har blandt andet undervist og holdt indlæg i Brancheforeningen for Biogas.

Verner Holm er partner og direktør hos Advodan Vejen A/S. Sidder i en række bestyrelser både som formand og menigt bestyrelsesmedlem. Er desuden medlem af danske landbrugsadvokater og har derfor et stort kendskab til situationen i det danske landbrug. Har endvidere skrevet artikler om bestyrelsesarbejde.

Praktiske oplysninger:

Tidspunkt:     3. februar eller 25. februar 2016 fra kl. 9-17.

Pris:               3.500 kr. pr. deltager.

Tilmelding:    20. januar / 10. februar 2016 til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sted:             UdviklingVejen, Sdr. Tingvej 10, 6630 Rødding

Hvis anlæg ønsker at få lærlinge tilknyttet eller sende medarbejdere på procesoperatøruddannelsen skal anlæggene være godkendt til at have lærlinge. Det eneste, det kræver er at:

virksomheden skal have en produktion som styres og reguleres samt tilhørende vedligehold af produktionsudstyret. Derudover skal der være kvalitetsarbejde og gerne anvendelse af styringssystemer (Eksempelvis i form af enten kvalitet, energi, miljø, arbejdsmiljø, hygiejne, produktion, logistik mv).

Ud fra ovenstående har biogasfællesanlæg og også en række gårdanlæg i Danmark mulighed for at blive godkendt til lærlinge. Almindelige lærlingegodkendelser sker via den lokale erhvervskole (så lokal, som den nu kan være), mens procesoperatør sker via EUC Lillebælt, http://www.eucl.dk/for-virksomheder.aspx eller via følgende link:

http://www.industriensuddannelser.dk/evg/procesoperatoer.html

Hvorfor ansætte en elev/lærling eller uddanne procesoperatører?

Der er mange gode grunde til at ansætte en elev/lærling eller uddanne procesoperatører, her er seks af dem:

 • Alle prognoser viser, at der bliver mangel på faglært arbejdskraft inden for en årrække.
 • I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed
 • I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden
 • I får fornyelse og unge kræfter ind i virksomheden
 • Den rigtige elev i det rigtige job bidrager med opdateret viden, frisk inspiration, gå-på-mod og nye relationer.
 • Virksomheder overlever ikke kun på ordretilgang og gode produkter, men også på at have velkvalificerede medarbejdere.

2-dages kursus i pumpeteknik og vedligeholdelsesteknik for biogasanlæg

 • Få mulighed for at sikre at jeres pumpeinstallationer er i topform!
 • Sikre optimal ydelse og energieffektivitet på jeres pumper!
 • Opnå minimal nedetid på pumper og derved mere effektiv udnyttelse af medarbejdere til andre opgraver!
 • Få netværk med andre biogasbranchen!

Biomasse i dag er både ætsende og slidende. At anvende korrekt pumpe- og vedligeholdsteknik er derfor afgørende for at opnå en driftssikker, langtidsholdbar og omkostningseffektiv løsning for pumpesystemerne i et biogasanlæg. Kurset henvender sig derfor til driftspersonale, som i dagligdagen arbejder med at forestå og optimere drift og vedligehold af pumper.

 Kursusindhold:

 • Pumpeteori
 • Pumpeprincipper
 • Forskellige pumpetyper:
  • Fortrængningspumper.
  • Hvirvelstrøms pumper.
  • Centrifugalpumper
  • Mv.
 • Pumpers NPSH.
 • Kaviationsproblematikken
 • Pakdåsetyper/teori.
 • Sikkerhedsmæssige forhold
 • Fejl og deres årsager.
 • Reparation og vedligehold af pumper
 • Fokus på energibesparelse
 • El-tilslutning af 3 faset motor med tilhørende overbelastningsbeskyttelse
 • Frekvensomformer
 • Reguleringssløjfe med PID-regulator

Praktiske oplysninger:

Tidspunkt: 17-18. juni 2015 fra kl. 9-17.

Pris: 7.000 kr. inkl. overnatning og forplejning begge dag (uden overnatning er prisen 6.400). (Som medlem får man 1.000 kr. i rabat)

Tilmelding senest: 22. maj 2015 til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sted: UdviklingVejen, Sdr. Tingvej 10, 6630 Rødding

Spørgsmål vedr. kurset kan rettes til Jakob Lorenzen på 25 76 71 78 eller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Undervisningen gennemføres at EUC Lillebælt. Skolen har gennemført en lang række uddannelsestiltag indenfor spildevandshåndtering og har stort kendskab til pumpesystemer med stort slidtage og korrosioner. Skolen tager i alle sammenhænge udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, evner og behov. Læs mere om EUC Lillebælt her.

Hent som pdf

2-dages internatkursus i økonomirapportering og styring for biogasanlæg.

Kurset henvender sig til driftslederen eller direktøren på biogasfællesanlæg, som er den daglige økonomi- og budgetansvarlige overfor sin bestyrelse og myndighederne sammen med sin bogholderifunktion

Formålet med kurset er at give driftslederen/direktøren en grundlæggende indsigt i budget og regnskabsopbygning. Driftslederen/direktøren vil få en grundig indføring i status, herunder likviditet, finansieringsforhold og nøgletal.

Driftslederen/direktøren skal efter kurset være i stand til at afrapportere periodens resultat og redegøre for afvigelse overfor bestyrelsen samt fremhæve positive og negative afvigelser og kunne fremkomme med korrektioner efter bestyrelsens anvisninger.

Kurset er bygget op omkring anlæggene egne tal og erfaringer. Inden kurset vil deltagerne blive bedt om at finde en række økonomi- og nøgletal frem, som de efterfølgende på kurset vil komme til at arbejde aktivt med, således at undervisningen tager udgangspunkt i egne erfaringer.

Undervisere:

Henrik Esmann: Statsautoriseret revisor Henrik Esmann er partner og indehaver i Martinsen Rådgivning og Revision. Henrik har i mere end 10 år beskæftiget sig med biogasbranchen, og har blandt andet undervist og holdt indlæg i Brancheforeningen for Biogas.

Kurt Hjort Gregersen: Cand. Agro og Senior Konsulent hos Agro Tech A/S. Kurt Hjort Gregersen er et kendt ansigt inden for biogas og har i mange år arbejdet med biogas samt fungeret som sekretær for Foreningen for Danske Biogasanlæg.

 

Praktisk oplysninger:

Tidspunkt: 5.-6. maj 2015. Undervisningen foregår fra kl. 9-17.

Pris: 8.000 kr. inkl. overnatning og forplejning begge dag.

Tilmelding senest: 13. april 2015 til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sted: Innovationshus Syd, Sdr. Tingvej 10, 6630 Rødding

Spørgsmål vedr. kurset kan rettes til Jakob Lorenzen på 25 76 71 78 eller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev