gylle01 top

 

 

Sammen med Erhvervsakademi Lillebælt tilbyder Dansk Fagcenter for Biogas en diplomuddannelse i Proces, Laboratorie og Fødevareteknologi - retning Biogas. Uddannelsen er en akademiuddannelse og hører under det videregående uddannelsessytem. Uddannelsen kvalificerer medarbejderen til at arbejde på et specialistniveau og får særlige kompetencer til at analysere, planlægge og vurdere tekniske problemstillinger inden for bioteknologisk industri. 

Med specialistretningen indenfor biogas får medarbejderen redskaber til at udvælge målemetoder og anvende dataopsamling ifm. forsøgs- og produktionsanlæg, deltage i driftsoptimering, bl.a. energi- og kapacitetsmålinger, deltage i planlægning, løsning og kontrol af styrings- og reguleringstekniske arbejdsopgaver ifm. udvikling og drift af forsøgs- og produktionsudstyr, tilrettelægge, udføre og dokumentere fermenteringsforsøg og oprensningsforsøg, planlægge, udføre og dokumentere laboratorieopgaver, herunder foreslå ændringer, foretage optimeringer og lokalisere fejl. 

Uddannelsen består af følgende moduler:

- Forsøgs- og projektstyring

- Proces og metode

- Analytisk kemi

- Bioteknologi

- Kemi og kemisk regning

- Måleteknik og forsøgsdesign

- Afgangsptojekt. 

Hvem er den rettet mod?

Uddannelsen er rettet mod eksisterende medarbejdere i biogasbranchen. 

Hvordan foregår uddannelsen?

Uddannelsen foregår i moduler, hvor medarbejderen over en 8 ugers perioder er afsted på skole i 8 dage pr. modul - det vil sige ca. 1 dag pr. uge. Dertil kommer tid til forberedelse og lektier. Moduler kan tages enkeltvis uden at man tager hele uddannelsen.

Hvad koster uddannelsen?

Deltagerbetaling for de enkelte moduler varierer. Både virksomhed og medarbejder kan søge tilskud til dækning af forskellige udgifter til uddannelsen.

Hvem kan tage uddannelsen?

Faglærte med minimum 2 års erhvervserfaring eller gymnasiel uddannelse og 2 års erhvervserfaring. 

Hvor lang tid tager uddannelsen?

Uddannelsen er modul opbygget og kan derfor tages alt efter hvordan det passer ind i biogasanlæggets planlægning. Man kan også nøjes med at tage de moduler, der passer til ens behov.  

For yderligere oplysninger om uddannelsen kontakt Dansk Fagcenter for Biogas.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev