nyheder

Så er der kommet dato for det kommende driftsledermøde for biogasanlæg, der er medlem af Foreningen Biogasbranchen.

Mødet afholdes den 4. juni i Spjald Fritidscenter, Halvej 5, 6971 Spjald med start kl. 9.00

I forbindelse med driftsledermødet skal vi se Knud Christensens biogasanlæg i Viftrup.

Endeligt program tilgår.

Pressemeddelelse fra energistyrelsen: 

Energiforligskredsen har den 4. april 2019 besluttet at justere kriterierne for planlagte biogasprojekter, der nettilsluttes efter 1. januar 2020.

Med energiaftalen fra sommeren 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at stoppe den nuværende støtteordning til nye biogasanlæg i 2020 og at indføre et loft over støtten til produktionen.

Energiforligskredsen besluttede den 8. februar 2019, at stopdatoen bliver den 1. januar 2020, og aftalte samtidig en række kriterier for de planlagte anlæg, som ikke kan nå være etablerede inden da.

Energiforligskredsen har den 4. april besluttet at justere visse af dispensationskriterierne for de planlagte projekter. Det er besluttet, at fristen for, hvornår der senest skal foreligge VVM-tilladelse og miljøgodkendelse udskydes fra den 8. februar 2019 til den 1. juli 2019.

Det er fortsat et kriterie, at der er foretaget dokumenterbare irreversible investeringer senest den 8. februar 2019.

Det er endvidere besluttet, at der kan gives dispensation til de opgraderingsanlæg, som inden den 1. april 2019 har indgået en tilslutningsaftale med gasdistributionsselskabet om nettilslutning før den 1. januar 2020, men hvor tilslutningen forsinkes af uforudsete hændelser.

De nu gældende kriterier, som skal opfyldes for at opnå støtte til anvendelse af biogas på de eksisterende biogasstøtteordninger, fremgår af Energistyrelsens notat af 5. april 2019 og erstatter udmeldingen af 8. februar 2019. Læs mere på energistyrelsens hjemmeside

Det er muligt via enterprise-europe at få gennemført en gratis innovationsworkshop hos jer. Workshoppen skal få jer til at kigge på jeres anlæg på en anderledes og ny måde, der kan være med til at finde nye og anderledes måder at gøre tingene på. Læs mere om det her

Hvem er Enterprise Europe Network? Det er et globalt netværk af erhvervsfremmeaktører, der har fokus på at hjælpe ambitiøse små og mellemstore virksomheder samt vidensinstitutioner med international vækst og innovation. Flere end 60 lande er medlem af netværket, der er etableret af Europa-Kommissionen i 2008, og flere end 600 partnerorganisationer står klar til at hjælpe. Fra Danmark er det stort set alle erhvervshuse, der er medlem samt en række større netværk i Danmark.

Kontakt gerne fagcenteret for yderligere.

Teknologisk Institut har sammen med 2 landmænd og Dansk Fagcenter for Biogas søgt og fået midler fra EUDP til i fuld skala at demonstrere potentialet for øget gasudbytte ved samensilering af halm og roetoppe. I projektet er der en forventning om at samensileringen vil øge gasudbytte og samtidig medføre en hurtigere udrådning af biomassen på de 2 landmandsejede biogasanlæg.

Formålet er helt konkret:

  • at demonstrere og teste forskellige metoder til håndtering og anvendelse af samensileret roetoppe og halm til biogasproduktion i fuld skala.
  • at dokumentere erfaringerne med hensyn til håndteringen og biogasproduktion,
  • at eftervise en synergieffekt på gasudbyttet fra halmdelen i fuld skala,
  • at dokumentere økonomien i hele værdikæden samt,
  • at formidle resultaterne til målgruppen.

Projektet vil tage udgangspunkt i en meget praksisnær tilgang, så resultaterne og metoderne hurtigt og enkelt vil kunne overføres til andre biogasanlæg – både gårdanlæg og større fællesanlæg.

Projektet er i den praktiske del inddelt i 2 faser:

  • Indsamling af roer og halm samt samensilering i forskellige blandinger.
  • Anvendelse og måling af effekterne ved biogasproduktionen, herunder et total billede på den økonomisk konsekvens ved samensilering.

Udover disse 2 faser vil projektet desuden bliver formidlet gennem forskellige relevante informationskanaler.

Projektet ledes og drives af Kurt Hjort Gregersen fra teknologisk Institut.

For yderligere uddybning kontakt Kurt Hjort Gregersen, 72 20 32 95 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Dansk Fagcenter for Biogas jf. vedtægter. Den afholdes den 27. marts fra 11-12.30 på Sdr. Tingvej 10, 6630 Rødding. Dagsorden vil være tilgængelig senest 1. marts.  

Seneste nyt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev