nyheder

 

 

I forbindelse med EU projektet BiogasAction afholder en række af partnerne i projektet et webinar om brugen af biogas i transport. Det er hovedsagligt svenske og franske erfaringer, som vil blive delt. Det er gratis at deltage.

Dato: 14. november kl. 11. 

Læs mere om webinaret her, hvor det også er muligt at tilmelde sig. 

 

 

Sammen med Erhvervsakademi Lillebælt tilbyder Dansk Fagcenter for Biogas en diplomuddannelse i Proces, Laboratorie og Fødevareteknologi - retning Biogas. Uddannelsen er en akademiuddannelse og hører under det videregående uddannelsessytem. Uddannelsen kvalificerer medarbejderen til at arbejde på et specialistniveau og får særlige kompetencer til at analysere, planlægge og vurdere tekniske problemstillinger inden for bioteknologisk industri. 

Med specialistretningen indenfor biogas får medarbejderen redskaber til at udvælge målemetoder og anvende dataopsamling ifm. forsøgs- og produktionsanlæg, deltage i driftsoptimering, bl.a. energi- og kapacitetsmålinger, deltage i planlægning, løsning og kontrol af styrings- og reguleringstekniske arbejdsopgaver ifm. udvikling og drift af forsøgs- og produktionsudstyr, tilrettelægge, udføre og dokumentere fermenteringsforsøg og oprensningsforsøg, planlægge, udføre og dokumentere laboratorieopgaver, herunder foreslå ændringer, foretage optimeringer og lokalisere fejl. 

Uddannelsen består af følgende moduler:

- Forsøgs- og projektstyring

- Proces og metode

- Analytisk kemi

- Bioteknologi

- Kemi og kemisk regning

- Måleteknik og forsøgsdesign

- Afgangsptojekt. 

Hvem er den rettet mod?

Uddannelsen er rettet mod eksisterende medarbejdere i biogasbranchen. 

Hvordan foregår uddannelsen?

Uddannelsen foregår i moduler, hvor medarbejderen over en 8 ugers perioder er afsted på skole i 8 dage pr. modul - det vil sige ca. 1 dag pr. uge. Dertil kommer tid til forberedelse og lektier. Moduler kan tages enkeltvis uden at man tager hele uddannelsen.

Hvad koster uddannelsen?

Deltagerbetaling for de enkelte moduler varierer. Både virksomhed og medarbejder kan søge tilskud til dækning af forskellige udgifter til uddannelsen.

Hvem kan tage uddannelsen?

Faglærte med minimum 2 års erhvervserfaring eller gymnasiel uddannelse og 2 års erhvervserfaring. 

Hvor lang tid tager uddannelsen?

Uddannelsen er modul opbygget og kan derfor tages alt efter hvordan det passer ind i biogasanlæggets planlægning. Man kan også nøjes med at tage de moduler, der passer til ens behov.  

For yderligere oplysninger om uddannelsen kontakt Dansk Fagcenter for Biogas.

 

 

Hvis I overvejer at ansætte en lærling eller videreuddanne en af jeres medarbejdere til procesoperatør, så er det nu I skal være opmærksomme. Procesoperatøruddannelsen starter nemlig med første hold til december/januar og for at komme ind på uddannelsen kræver det en lærlingekontrakt.  

For at gøre det let for biogasanlæggene at sende en lærling eller en eksisterende medarbejder på uddannelse, kan Dansk Fagcenter for Biogas og EUC Lillebælt hjælpe med flere for skellige ting. Nedenfor er en række punkter, der er vigtige i den forbindelse: 

 

  • Man kan både søge en ny lærling eller man kan vælge at uddanne en eksisterende medarbejder. For at få adgang til uddannelsen kræver det blot en lærlingekontrakt. Kontakt EUC eller Dansk Fagcenter for Biogas.   
  • Anlægget skal godkendes som praktiksted. Det sker elektronisk via Industriens Uddannelser. Det er også noget som både EUC Lillebælt og Dansk Fagcenter for Biogas kan hjælpe med.
  • Hvis man søger men lærling, har Dansk Fagcenter for Biogas og EUC Lillebælt lavet et udkast til et opslag, som man kan vælge at bruge til opslag. Se udkastet her.
  • Hvis der er flere anlæg, som ønsker at søge sammen, så kan det også lade sig gøre. Dansk Fagcenter for Biogas laver gerne et fælles opslag, hvor vi fortæller om branchen og hvad man forventer af en lærling indenfor biogasbranchen. Derudover skriver vi hvilke anlæg, der søger og om der er mulighed for at skifte mellem anlæg. For yderligere information kontakt Dansk Fagcenter for Biogas.
  • Tænk evt. procesoperatøruddannelsen ind som en del af et generationsskifte, hvis man har en eller flere medarbejdere, der nærmere sig pensionsalderen. Procesoperatøruddannelsen er et rigtig godt supplement til en sidemandsoplæring.  

 

EUC Lillebælt udbyder procesoperatøruddannelsen med en biogaslinje til den danske biogas branche. Procesoperatøruddannelsen er en faglært uddannelsen, som er rettet mod virksomheder der arbejder med produktion indenfor procesindustri og derfor også meget relevant for biogas branchen. I samarbejde med Dansk Fagcenter for Biogas bliver der derfor også udviklet særlige moduler rettet mod biogas. Der har i den forbindelse allerede været afholdt en uddannelsesdag for undervisere fra procesoperatøruddannelsen, som har givet underviserne en bedre indsigt i biogas. Læs mere om uddannelsen her og her.

EUC Lillebælt er en moderne erhvervsskole, der arbejder meget projektorganiseret. Skolen tager i alle sammenhænge udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, evner og behov. Skolen er placeret i Fredericia og dermed meget centralt i forhold til den danske biogasbranche. Skolen er netop blevet nationalt Videnscenter for  Procesteknologi. 

Det bliver nu lettere for forbrugerne at forstå, hvad deres gasprodukt gør for miljøet. Danmark er i gang med en historisk stor biogasudbygning, hvor produktionen er fordoblet siden energiforliget i 2012. Størstedelen af den øgede biogasproduktion bliver opgraderet og distribueret via gasnettet som bionaturgas, og nu skal der være bedre viden om klimaeffekten ved brug af bionaturgas.

En række centrale aktører har udarbejdet en branchedeklarering for bionaturgas for at skabe gennemsigtighed og troværdighed ved salg af opgraderet biogas via gasnettet i form af bionaturgas.

Energinet udsteder certifikater til biogasproducenterne, når den opgraderede biogas fødes ind på gasnettet. Når gaskunder køber bionaturgascertifikater, har de garanti for, at der er tale om biogas, og at den opgraderede biogas kun kan sælges som bionaturgas én gang. Certifikaterne gør det samtidigt muligt at dokumentere klima- og miljøeffekterne.

Med Branchedeklareringen forpligter sælgere af bionaturgas sig til at kunne dokumentere kunden om den effekt, gasproduktet har i forhold til klimaet. Det gælder både for produkter, som består af 100 procent bionaturgas og produkter, som består af blandinger af bionaturgas og naturgas.

Sælgere af bionaturgas, som skriver under på deklareringen, skal desuden fremover sikre, at biogas- og opgraderingsanlæg er tilsluttet biogasbranchens frivillige ordning til minimering af metantab.

Branchedeklareringen for bionaturgas fastlægger også en række grundprincipper for markedsføring af dansk produceret bionaturgas. Parterne skal ved salg og markedsføring af bionaturgas følge deklareringen i eget markedsføringsmateriale, på egen hjemmeside og på Gasprisguiden og andre hjemmesider.

På den måde får kunderne et sagligt og overskueligt grundlag for at vælge bionaturgas, og får bedre viden, om det, der lyder godt, nu også lever op til den enkelte kundes præferencer og hensigter.

Fakta:

Bag deklareringen står Foreningen Biogasbranchen, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Energi, Det Økologiske Råd, DONG Energy, E.ON Danmark, Energinet, Forbrugerrådet Tænk, HMN Naturgas A/S, HMN GasNet P/S og NGF Nature Energy.

Branchedeklareringen er åben, så alle aktører kan tilslutte sig.

Læs hele branchedeklareringen her

Bruno Sander Nielsen har på Energy Supply forfatter en klumme om biogas og hvordan det er en central brik i det bæredygtige samfund.  Klummen gier et rigtig godt indspark til hvorfor biogas er vigtigt og hvilke udfordringer biogas er med til at løse. 

Læs hele klummen her. 

Seneste nyt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev