nyheder

Region Midtjyllands Udviklingsprogram for bioøkonomi er åben for ansøgninger. Virksomheder kan opnå medfinansiering til bioøkonomiske udviklingsprojekter inden for tre indsatsområder:

  • Innovationssamarbejder inden for bioraffinering af grønne biomasser
  • Forprojekter til kortlægning af nye biobaserede værdikæder
  • Demonstrationsprojekter på biogasanlæg

Der er en samlet pulje på 9,3 mio. kr. til medfinansiering af aktiviteterne. Der kan læses mere her

Du kan læse meget mere om Udviklingsprogram for bioøkonomi på hjemmesiden: www.rmbio.dk 

Aarhus Universitet, SEGES og Agro Business Park er operatør på programmet, og man er meget velkomne til at kontakte dem for hjælp til ansøgningen og evt. sammensætning af en projektgruppe.

Traditionen tro afholdes der økonomiseminar for den danske biogasbranchen den 11. december på Hotel Legoland. 

Program for dagen kan ses her.

Tilmelding sker til Belinda Stummann (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ) på denne blanket

Frist for tilmelding er den 27. november 2017.

 

 

I forbindelse med EU projektet BiogasAction afholder en række af partnerne i projektet et webinar om brugen af biogas i transport. Det er hovedsagligt svenske og franske erfaringer, som vil blive delt. Det er gratis at deltage.

Dato: 14. november kl. 11. 

Læs mere om webinaret her, hvor det også er muligt at tilmelde sig. 

 

 

Sammen med Erhvervsakademi Lillebælt tilbyder Dansk Fagcenter for Biogas en diplomuddannelse i Proces, Laboratorie og Fødevareteknologi - retning Biogas. Uddannelsen er en akademiuddannelse og hører under det videregående uddannelsessytem. Uddannelsen kvalificerer medarbejderen til at arbejde på et specialistniveau og får særlige kompetencer til at analysere, planlægge og vurdere tekniske problemstillinger inden for bioteknologisk industri. 

Med specialistretningen indenfor biogas får medarbejderen redskaber til at udvælge målemetoder og anvende dataopsamling ifm. forsøgs- og produktionsanlæg, deltage i driftsoptimering, bl.a. energi- og kapacitetsmålinger, deltage i planlægning, løsning og kontrol af styrings- og reguleringstekniske arbejdsopgaver ifm. udvikling og drift af forsøgs- og produktionsudstyr, tilrettelægge, udføre og dokumentere fermenteringsforsøg og oprensningsforsøg, planlægge, udføre og dokumentere laboratorieopgaver, herunder foreslå ændringer, foretage optimeringer og lokalisere fejl. 

Uddannelsen består af følgende moduler:

- Forsøgs- og projektstyring

- Proces og metode

- Analytisk kemi

- Bioteknologi

- Kemi og kemisk regning

- Måleteknik og forsøgsdesign

- Afgangsptojekt. 

Hvem er den rettet mod?

Uddannelsen er rettet mod eksisterende medarbejdere i biogasbranchen. 

Hvordan foregår uddannelsen?

Uddannelsen foregår i moduler, hvor medarbejderen over en 8 ugers perioder er afsted på skole i 8 dage pr. modul - det vil sige ca. 1 dag pr. uge. Dertil kommer tid til forberedelse og lektier. Moduler kan tages enkeltvis uden at man tager hele uddannelsen.

Hvad koster uddannelsen?

Deltagerbetaling for de enkelte moduler varierer. Både virksomhed og medarbejder kan søge tilskud til dækning af forskellige udgifter til uddannelsen.

Hvem kan tage uddannelsen?

Faglærte med minimum 2 års erhvervserfaring eller gymnasiel uddannelse og 2 års erhvervserfaring. 

Hvor lang tid tager uddannelsen?

Uddannelsen er modul opbygget og kan derfor tages alt efter hvordan det passer ind i biogasanlæggets planlægning. Man kan også nøjes med at tage de moduler, der passer til ens behov.  

For yderligere oplysninger om uddannelsen kontakt Dansk Fagcenter for Biogas.

 

 

Hvis I overvejer at ansætte en lærling eller videreuddanne en af jeres medarbejdere til procesoperatør, så er det nu I skal være opmærksomme. Procesoperatøruddannelsen starter nemlig med første hold til december/januar og for at komme ind på uddannelsen kræver det en lærlingekontrakt.  

For at gøre det let for biogasanlæggene at sende en lærling eller en eksisterende medarbejder på uddannelse, kan Dansk Fagcenter for Biogas og EUC Lillebælt hjælpe med flere for skellige ting. Nedenfor er en række punkter, der er vigtige i den forbindelse: 

 

  • Man kan både søge en ny lærling eller man kan vælge at uddanne en eksisterende medarbejder. For at få adgang til uddannelsen kræver det blot en lærlingekontrakt. Kontakt EUC eller Dansk Fagcenter for Biogas.   
  • Anlægget skal godkendes som praktiksted. Det sker elektronisk via Industriens Uddannelser. Det er også noget som både EUC Lillebælt og Dansk Fagcenter for Biogas kan hjælpe med.
  • Hvis man søger men lærling, har Dansk Fagcenter for Biogas og EUC Lillebælt lavet et udkast til et opslag, som man kan vælge at bruge til opslag. Se udkastet her.
  • Hvis der er flere anlæg, som ønsker at søge sammen, så kan det også lade sig gøre. Dansk Fagcenter for Biogas laver gerne et fælles opslag, hvor vi fortæller om branchen og hvad man forventer af en lærling indenfor biogasbranchen. Derudover skriver vi hvilke anlæg, der søger og om der er mulighed for at skifte mellem anlæg. For yderligere information kontakt Dansk Fagcenter for Biogas.
  • Tænk evt. procesoperatøruddannelsen ind som en del af et generationsskifte, hvis man har en eller flere medarbejdere, der nærmere sig pensionsalderen. Procesoperatøruddannelsen er et rigtig godt supplement til en sidemandsoplæring.  

 

EUC Lillebælt udbyder procesoperatøruddannelsen med en biogaslinje til den danske biogas branche. Procesoperatøruddannelsen er en faglært uddannelsen, som er rettet mod virksomheder der arbejder med produktion indenfor procesindustri og derfor også meget relevant for biogas branchen. I samarbejde med Dansk Fagcenter for Biogas bliver der derfor også udviklet særlige moduler rettet mod biogas. Der har i den forbindelse allerede været afholdt en uddannelsesdag for undervisere fra procesoperatøruddannelsen, som har givet underviserne en bedre indsigt i biogas. Læs mere om uddannelsen her og her.

EUC Lillebælt er en moderne erhvervsskole, der arbejder meget projektorganiseret. Skolen tager i alle sammenhænge udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, evner og behov. Skolen er placeret i Fredericia og dermed meget centralt i forhold til den danske biogasbranche. Skolen er netop blevet nationalt Videnscenter for  Procesteknologi. 

Seneste nyt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev