nyheder

Den 30. maj er der driftsledermøde hos Ribe Biogasanlæg for medlemmer af Foreningen Biogasbranchen. Foreløbigt program ser ud som følgende:

09:30-10:00   Ankomst og kaffe

10:00-10:10   Velkomst v. Jakob Lorenzen, DFFB

10:10-11:00   Seneste nyt fra den nye forening og aktuelle sager v. Bruno Sander Nielsen

11:00-12:00   Persondataforordningen 

12:00-12:45     Frokost

12:45-14:30   Bordet rundt og nyt fra anlæggene og med fokus på aktuelle sager og herunder specielt tilpasning til den nye fosforregulering.

14:30-16:00   Udvidelse og orientering om Ribe Biogas

Ca. 16:00      Afslutning                                                                      

Tilmelding til mødet foregår via Foreningen Biogasbranchen. 

Foreningen Biogasbranchen har forfattet et indlæg til energiforhandlingerne. Heri fremhøver Foreningen Biogasbranchen fordelene ved biogassen og laver samtidig en økonomisk beregning i forhold til den danske statskasse, som viser at biogassen ikke er så dyr som det nogen gange fremføres. Læs hele indlægget her.  

Den 25. maj træder databeskyttelsesforordningeen i kraft. Den vil også få indflydelse på biogasanlæggenes arbejde i dagligdagen. Databeskyttelsesforordningen gælder for behandling af oplysninger om personer, dvs. fysiske personer, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger, mv. Begrebet ”fysisk person” omfatter ikke kun et menneskeligt individ, men også enkeltmandsvirksomheder. Dette skyldes, at det i praksis ikke er muligt at skelne mellem oplysninger om ejeren som individ og oplysninger om virksomheden. 

Forordningen finder anvendelse på behandling af personoplysninger, der helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk behandling, og på anden ikke-automatisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register. Det er nemlig, når personoplysninger bruges på en måde, som gør dem let og hurtigt søgbare, at interessen for at beskytte dem aktualiseres.

Fagcenteret vil i løbet af foråret afholde et informationsmøde om konsekvenserne af databeskyttelsesforordningen. Dog vil fagcenteret råde biogasanlæg til at sætte sig ind i reglerne, da I behandler rigtig meget data for leverandører og andre samarbejdspartnere.  Der er udgivet en pjece fra Dataatilsynet, som i første omgang kan være relevant at kigge på. Den kan læses her.

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling den 21. marts kl. 12-13 på Sdr. Tingvej 10, 6630 Rødding. Efterfølgende vil der være mulighed for frokost (der kræves tilmelding til frokost af hensyn til bestilling senest 19. marts)

Jf. vedtægter skal indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel for den ordinære (og ekstraordinær) generalforsamling.

Dagsorden er jf vedtægter følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og orientering om næste års budget.
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleant
  9. Valg af revisor
  10. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen og udsendt til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden med tilhørende regnskab og budget er udsendt til medlemmer. 

 

Som et led i at gøre uddannelsesaktiviteter og kurser mest realistiske har EUC Lillebælt gjort opmærksom på at de meget gerne modtager udtjent procesudstyr, såsom pumper, omrøder, elmotorer, elskabe mv. Det skal anvendes i forbindelse med undervisning for at give et indtryk af hvilket miljø og udfordringer udstyr på biogasanlæg udsættes for. Det vil give elever på f.eks. procesoperatøruddannelse et meget bedre indblik i de forhold som materialet udsættes for og hvilke dele der er særligt udsatte. Det vil selvfølgelig også give underviserne et bedre indblik i forholdene på anlæggene. Så hvis biogasanlæg ligger inde med udtjent procesudstyr, så kontakt endelig fagcenteret, så får vi lavet en aftale med EUC Lillebælt om afhentning af udstyret. 

Kontakt fagcenteret her.

Seneste nyt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev