nyheder

Virksomheder i landdistrikterne som har en god idé til et udviklingsprojekt kan søge om midler til at ansætte en kandidat med en videregående uddannelse. 

Landdistriktsvækstpiloter skal på biogasanlægget spille en central rolle i at skabe, drive og udvikle et veldefineret projekt. 

Projektet kan f.eks. omhandle udviklingen af nye produkter, nye markeder, services eller nye produktionsmetoder, og det er helt centralt, at projektet kan føre til nye muligheder for virksomheden, og at det har et anseeligt forretningsmæssigt potentiale.

Som biogasanlæg får man støtte til lønkroner - 150.000 kr. om året i max 2 år. Det vil sige at man kan få dækket en god del af lønnen til en ny medarbejder. 

Det væsentligste krav til en landdistriktsvækstpilot er, at man ikke har de pågældende kompetencer ansat i forvejen på anlægget.

Der er allerede mindst et biogasanlæg, der har fået en landdistriktsvækstpilot. Det er Linkogas, som har fået midler til ansættelse af en laborant. Erfaringerne herfra er at ordningen er administrativ let og ansøgningen er også overkommelig. 

Hvis man ønsker hjælp til at søge om en landdistriktsvækstpilot, så kontakt fagcenteret for yderligere oplysninger.  

Biogasanlæg, som ønsker at efter- og videreuddanne sine medarbejdere har mulighed for at søge midler hos Omstillingsfonden. Omstillingsfonden er en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter landede i oktober 2017. Der afsættes årligt 65 mio. kr. på landsplan til deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere kan deltage i offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser. Omstillingsfonden dækker deltagerbetaling, hvilket kan motivere til, at flere tager efter- og videreuddannelse på eget initiativ, da det bliver gratis for den enkelte.
Fra 1. august 2018 kan man med midler fra Omstillingsfonden gå i gang med, eller fortsætte på din akademi- og diplomuddannelse. Fonden dækker dit deltagergebyr op til 10.000 kroner om året til og med år 2021.

Der er en række adgangskrav, som du skal opfylde for at kunne modtage penge fra Omstillingsfonden:

- Man er faglært eller ufaglært. Dvs. personer der har en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse.

- Man er i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, dvs. skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark.

Tilskud fra omstillingsfonden søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademi- og diplomuddannelser.

For yderligere oplysning eller hjælp til at komme videre, kontakt fagcenteret på 25 76 71 78 el. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

For biogasanlæg, som skal indberette til bl.a. mst vedr. gødningsleverancer, kan der være en del manuelt arbejde, som skal foretages. I skal f.eks. trække data ud af jeres it-system (typisk Navision), sende det til leverandørerne eller leverandørernes gødningskonsulenter, som efterfølgende sender retur, så I kan indberette manuelt. Jo større og større I bliver, jo flere leverandører får I og det giver mere og mere manuelt arbejde. Tid som I kunne bruge på noget mere interessant.

Dansk Fagcenter for Biogas vil meget gerne gøre op med detog være med til at tilpasse jeres it-system, så I kan slippe for en del manuelt arbejde ved at autoimatisere nogle af processerne. De anlæg som gerne vil være med i processen kan kontakte fagcenteret, så vi kan fået lavet en løsning, der passer til jeres behov.  

Kontakt fagcenteret på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 25 76 71 78

Biogasbranchen har de seneste år været i en forandringsproces, hvor både teknologiske og politiske vinde har påvirket udviklingen på jeres biogasanlæg. Udvidelser og nye markedsområder bliver ikke til virkelighed af sig selv – det kræver strategisk ledelse. Jeres succes som biogasanlæg afhænger af, at I kan skabe en strategi, som det er muligt at forfølge. På dette kursus i strategisk ledelsesproces kommer I til at formulere, kommunikere og implementere en strategi.

Kurset bygget op omkring det at opbygge en strategi med en række analyser og redskaber til at forstå den verden, som I, som biogasanlæg, befinder jer i. Kurset er baseret på både ”tavle undervisning” og gruppearbejde. Derfor vil det være en meget stor fordel at flere fra jeres organisation deltager i kurset.

Kurset foregår over 2 undervisningsdage med hjemmearbejde imellem de 2 dage. Efterfølgende er der mulighed for opfølgning på det strategiske arbejde.

Kurset bygger endvidere på dialog, diskussion og fokus på det praktiske og anvendelige. Det er strategi i øjenhøjde, og der anvendes danske cases, som alle kan diskutere, og som alle kan lære af. Inden kurset er der mulighed for at stille konkrete og specifikke spørgsmål, som vil blive besvaret undervejs.

Udbytte af kurset:

  • Grundlæggende viden om strategi, mission, vision og mål
  • Analyser og værktøjer til forståelse af jeres ”virkelighed”
  • Strategiudvikling, implementering og handleplaner
  • Sparring i forhold til at komme videre.

Hvem deltager?

Det anbefales at både bestyrelsesmedlemmer og driftslederen deltager for at få det bedste ud af kurset.

Praktiske oplysninger:

Tidspunkt: 14. november fra 9-16 og 12. december fra 9-16

Sted: Dansk Fagcenter for Biogas, Sdr. Tingvej 10, 6630 Rødding

Pris: 5000 kr. plus moms pr. deltager. Medlemmer 4.000 kr. plus moms.

Seneste tilmelding: 1. november til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 25 76 71 78

Undervisere: Jakob Lorenzen, HD(O) i organisation og ledelse samt Cand. Mag i Historie og Statskundskab. Daglig leder af Dansk Fagcenter for Biogas.

Dansk Fagcenter for Biogas udbyder Excel kursus for administrativ personale på biogasanlæg. Kurset er rettet mod personale, som håndterer store mængder af data i Excel. Det kan være i forbindelse med leverandøroplysninger, indrapportering af modtaget og udgående biomasser eller anden data, der releterer sig til et biogasanlæg. Kurset er udviklet sammen med Elite it, som varetage en række it-relaterede opgaver på biogasanlæg og underviseren har derfor kendskab til hvordan I allerede arbejder på et biogasanlæg. Kurset er forholdsvis intens, så der er ikke plads til mange på kurset, men kan udbydes igen, hvis der er efterspørgsel. I vil få mulighed for at arbejde med egen data. 

Se evt. video om kurset her

Praktiske oplysninger: 

Tidspunkt:: 22. august og 29. august fra 12-16. 

Sted: Ribe Biogas, Koldingvej 19, 6760 Ribe

Tilmelding: senest 15. august til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Pris: 3.000 ex. moms. 

Seneste nyt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev