nyheder

Dank Fagcenter for Biogas udbyder sammen med EUC Lillebælt et 2-dages kursus i styringsteknik og fejlfinding på biogasanlæg. Kurset lægger op til at man har kendskab til elarbejde i forvejen, således at man ikke skal starte fra bunden. Kurset vil som udgangspunkt omhandle følgende emmer, men kan rettes til efter behov fra de deltagende anlæg:

 • El for operatører, herunder 
  • Hvad er strøm og el
  • El-sikkerhed
  • Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse
  • Ekstra beskyttelse
 • Styrekredse, herunder
  • start/stop
  • Mikroswitchs - føler
  • Styrekreds/nøgleskema med tilhørende komponenter
  • Montageteknik
  • Praktisk montage af en styringsstrømkreds
 • Måleteknik og i driftsættelse
  • Måling med spænding med polsøger af forskellig type, universal instrument
  • Måling af strøm med tangamperemeter
  • Kontrol af funktiopner og virkemåder
 • Fejlfinding og uplanlagte stop
  • Hvilke elektriske årsager forsager uplanlagte stop
  • Hvad gør vi ved disse?
  • Fejlmelding og fejlfinding på styringsteknik
  • Fejlmelding og fejlfinding i praksis
 • PLC
  • Input/output
  • Program
  • Operatørinterface
 • Pneumatik
  • Luftforsyning 
  • Utætheder og energispild
  • Ventiler
  • Cyloinder og aktuator
  • Slanger og fittings
  • magnetventiler
 • Praktisk styringsteknik i opgave form

Kurset gennemføres hos EUC Lillebælt, hvor der er undervisningsfaciliteter til alle deltagere på kurset. Der er mulighed for at komme med særlige ønsker til programmet, hvis der er behov. Et endelig program vil blive tilsendt deltagerne sammen med deltagerliste.

Praktisk information:

 • Dato: 29. november og 17. december - begge dage fra kl. 9-16. (AFLYST pga. frafald af underviser)
 • Pris: 5000 kr. + moms
 • Tilmelding: 15. november til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  eller på tlf. nr. 25 76 71 78

 

Procesoperatørlærlinge på biogasanlæg.

Siden februar 2018 har både Ribe Biogas A/S og Blåbjerg Biogas haft tilknyttet hver deres lærling på procesoperatøruddannelsen. Både lærlinge og biogasanlæg har gode erfaringer med de første undervisningsforløb og det fungerer i dag allerede rigtig godt med uddannelsen, som er en kombination af skoleophold og arbejde på biogasanlægget.

Torben Ribe2

Torben Helle, som er elev på Ribe Biogas, er netop begyndt at indgå i vagtplanen for anlægget og det er nu han skal til at lære noget, som Claus Mikkelsen, direktør i Ribe, udtrykker det. ”Det er først, når han skal op kl. 3 om natten og ud på anlægget, at han finder ud af, hvad han kan og hvad han skal kunne.” Men han er heller ikke bange for at tage fat. Torben har nemlig været på arbejdsmarkedet, siden han var omkring de 16 og har derfor allerede omkring 20 års erfaring fra arbejdsmarkledet. Det er en fordel, er både Claus og Torben enige om.

Selve opholdet på skolen i Fredericia har været fint, mener Torben. ”Grundforløb 2-1 var mest en introduktion og opkvalificering, så alle kunne komme på samme niveau. Grundforløb 2-2 har været mere brugbart. Det har især været de forløb, vi har haft omkring elektriske styresystemer og el arbejde, der har været relevant. Det er helt sikkert noget, vi kommer til at bruge på anlægget”.

På skolen kan man godt mærke, at de andre lærlinge og elever kommer med forskellige baggrunde og forskellige arbejdsopgaver. Nogle skal bare stå ved den samme maskine på deres arbejdsplads, mens han, som biogasmand, får et meget større indblik i processerne og har berøringsflade med hele anlægget. Det er en stor fordel, da han så kan bruge stort set alt det, han lærer på skolen. Han ser derfor frem til de kommende forløb på skolen.

Tilbage på Ribe Biogasanlæg, er Torben glad for sine kollegaer, der er gode til at hjælpe og give råd. Samtidig har han også haft mulighed for at give noget tilbage med hans 20 års erfaring fra bl.a. landbruget. Så helt grøn er jo heller ikke i forehold til biogas.

Dennis Blåbjerg1I Blåbjerg, er Dennis Elmer Nielsen også glad for uddannelsen. En del af det indledende faglige kendte han dog allerede i forvejen, men det er godt at blive opdateret. Selvom han alligevel skulle være heldig at blive hurtig færdig med en opgave, så bliver man bare udfordret med nye opgaver, så underviserne skal nok sørge for at det faglige niveau er højt, siger Dennis.

Ligesom Torben, så mener han også, at han kommer til at bruge det meste af det, han lærer på uddannelsen. ”Vi får jo lov til at prøve det hele af, når vi kommer tilbage fra skolen. Vi kan relatere det teoretiske til anlægget. Der er andre på vores hold, som ikke har den samme mulighed og derfor ikke helt kan forstå, hvorfor vi skal have alle de forskellige emner på uddannelsen.”

Bent Jespersen, som efterhånden har været i branchen i rigtig mange år, er også tilfreds med sin lærling. ”Hvis jeg havde en mere, så sendte jeg også ham eller hende afsted. Vi har jo behov for nogle unge mennesker i vores branche og det virker til at de lærer noget, de kan bruge. Der er helt sikkert andre anlæg, som også kunne have glæde af en lærling”.

På Blåbjerg kendte de allerede Dennis, inden han blev lærling. Han havde været på anlægget i 6 måneder inden han begyndte på uddannelsen. Det er rigtig godt, at Blåbjerg nu giver ham mulighed for at uddanne sig og blive bedre til det, han allerede er god til i forvejen. Dennis indgår for øvrigt også i vagtplanen, så det fungerer rigtig godt med lærlingene – de kan sagtens tage fra.

Om procesoperatøruddannelsen på biogasanlæg

Uddannelsen er som udgangspunkt en 4½-årig uddannelse afsluttende med svendebrev, men man kan med en passende erhvervserfaring og baggrund afslutte allerede efter 3 år. Den består af skiftevis af undervisning på skole og ophold på et biogasanlæg. For dem uden erfaring foregår ca. 3 år af den samlede uddannelse på biogasanlægget, hvor man som elev afprøver teorien fra skolen og får indblik i anlægget. Efter 4½ år er man uddannet og klar til en fast stilling. For voksne med praktisk erfaring er uddannelsesforløbet typisk omkring 3 år med omkring 40 uger på skole.

Hvad kan en procesoperatør?

Procesoperatøren kan have ansvaret for, at der produceres til aftalt tid, i den rigtige kvalitet og uden ressourcespild. En vigtig del af arbejdet er at forebygge og løse tekniske problemer og kontrollere kvaliteten løbende. Procesoperatøren lærer at finde og rette fejl (også komplekse fejl) på anlæggene og hjælper med at forbedre produktionen. Den uddannede procesoperatør er en sagkyndig person i forhold til maskiner og maskinanlæg.

På uddannelsen lærer procesoperatøren derfor at overvåge, styre og vedligeholde anlæg, der er computerstyrede og højt automatiserede. Han eller hun lærer, hvordan anlæggene fungerer, og hvordan man styrer og regulerer de processer, der foregår i anlæggene. De lærer også at gribe ind, hvis produktionen ikke kører, som den skal, samt udføre forskellige målinger og kvalitetsopgaver.

En vigtig del af arbejdet er at hjælpe med til at forbedre og optimere produktionen. Det kan fx være, at man skal finde en praktisk løsning på, hvordan der kan spares vand eller energi i produktionen. På den måde er procesoperatøren med til at gøre en forskel for klima og miljø.

Ønsker man at vide mere om uddannelsen, kan man kontakte Dansk Fagcenter for Biogas eller EUL Lillebælt. Der starter nyt hold fra januar 2019.

Yderligere information:

Jakob Lorenzen, Dansk Fagcenter for Biogas, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. tlf. nr. 25 76 71 78

Henning Aaberg, EUC Lillebælt, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. tlf. nr. 79 20 11 20

Bent Jespersen, Blåbjerg Biogas Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. tlf. nr. 22 48 48 37

Claus L. Mikkelsen, Ribe Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. tlf. nr. 75 41 04 10

 

her

Næste hold af procesoperatørelever

Næste hold procesoperatørelever kan starte efter jul. Fagcenteret opfordrer derfor anlæg til allerede nu at søge efter nye lærlinge eller prikke en medarbejder på skulderen, hvis han eller hun skulle have intere3sse for at få en uddannelse som procesoperatør. Fagcenteret hjælper gerne med diverse ting vedr. dette. 

Du kan læse mere om procesoperatøruddannelsen her

For biogasanlæg, der er medlem af Foreningen Biogasbranchen afholdes der driftsledermøde for driftsledere og driftspersonale den 1. november.

Mødet foregår denne gang i Holstebro, hvor vi bl.a. skal drøfte nye krav fra Sikkerhedsstyrelsen, som anlæggene mødes med, høre om Veterinærmyndighedernes ensretning af tilsyn samt høre og se mere omkring Maabjerg. 

Programmet kan ses her

Tilmeldingsblanket findes her

Regeringen har netop søsat en støttemulighed for smv'er til at digitalisere i deres virksomheder - Digitalomstilling. Det er også en ordning, som biogasanlæg kan gøre brug af. I programmet kan man få økonomisk støtte til potentialeafklaring og til implementering. Man kan få op til 100.000 kr. til køb af privat rådgiver - man skal dog modsvare de 100.000 i medfinansiering - enten via kontant medfinansiering eller via timer. 

Potentialeafklaring dækker over: 

 • Kortlægning af arbejdsprocesser i virksomheden
 • Afklaring af processer der kan digitaliseres/automatiseres
 • Afklaring af relevant teknologi til digitalisering/automatisering
 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for digitaliseringen/automatiseringen
 • Forretningsudvikling
 • Udarbejdelse af ROI/business case/kravsspecifikation for investering i ny teknologi
 • Leverandøridentifikation og tilbudsindhentning

Implementering dækker over:

 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for gevinstrealisering af ny teknologi
 • Hjælp til teknisk integration af ny teknologi
 • Uddannelse af relevante medarbejdere i brugen af den specifikke nyindkøbte teknologi
 • Hjælp til gennemførelse af organisatoriske ændringer som følge af implementering af ny teknologi
 • Hjælp til leverandørstyring

Digital omstilling favner begrebet ”Industri 4.0”. Begrebet dækker over, avancerede robotter, 3D printere, cloudløsninger, sensorer, it-systemer mm., men dækker også, hvordan systemer fra den digitale og fysiske verden sammenkobles til nye produkter, serviceydelser og produktionssystemer. 

Digitalisering skaber værdi i form af mere effektive processer, færre fejl og grundlag for nye beslutningsprocesser; data håndteret digitalt er bedre end data håndteret manuelt, beslutninger truffet på realtidsdata, er bedre end dem truffet på historiske data. Teknologierne er klar, det er et spørgsmål om, hvordan man udnytter dem.

Mulighederne for biogasanlæg.

For biogasanlæg kunne det være oplagt, at man kiggede på, hvordan man digitaliserede kontakten mellem leverandører, landboforeninger, diverse styrelser og anlægget. Det kunne også være mulighederne for at sammenkøre data fra produktionen med fordringsprogram for reaktorerne. Det kunne være mulighederne for at trække forskellig information ud af forskellige systemer og anvende det i en form, som man kan afrapportere i. I bund og grund alle de steder hvor I har nogle manuelle opgaver, som kunne digitaliseres.

Det gode ved programmet er, at I ikke behøver at vide hvad I skal gøre fra starten - der er jo mulighed for at få nogen til at kigge på løsninger via potentialeafklaringen. Så hold jer ikke tilbage - skriv gerne til fagcenteret eller tag direkte kontakt til programmet på http://smvdigital.dk/ 

I samarbejde med ArbejdsmiljøCentret har UCL udarbejdet et uddannelsesforløb målrettet ledere og arbejdsmiljørepræsentanter, med talent for og lyst til at blive endnu dygtigere ledere inden for kombinationen af økonomi og arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøledelse er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse.

Du kan læse mere om kurset her. 

Seneste nyt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev