nyheder

For biogasanlæg, der er medlem af Foreningen Biogasbranchen afholdes der driftsledermøde for driftsledere og driftspersonale den 1. november.

Mødet foregår denne gang i Holstebro, hvor vi bl.a. skal drøfte nye krav fra Sikkerhedsstyrelsen, som anlæggene mødes med, høre om Veterinærmyndighedernes ensretning af tilsyn samt høre og se mere omkring Maabjerg. 

Programmet kan ses her

Tilmeldingsblanket findes her

Regeringen har netop søsat en støttemulighed for smv'er til at digitalisere i deres virksomheder - Digitalomstilling. Det er også en ordning, som biogasanlæg kan gøre brug af. I programmet kan man få økonomisk støtte til potentialeafklaring og til implementering. Man kan få op til 100.000 kr. til køb af privat rådgiver - man skal dog modsvare de 100.000 i medfinansiering - enten via kontant medfinansiering eller via timer. 

Potentialeafklaring dækker over: 

 • Kortlægning af arbejdsprocesser i virksomheden
 • Afklaring af processer der kan digitaliseres/automatiseres
 • Afklaring af relevant teknologi til digitalisering/automatisering
 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for digitaliseringen/automatiseringen
 • Forretningsudvikling
 • Udarbejdelse af ROI/business case/kravsspecifikation for investering i ny teknologi
 • Leverandøridentifikation og tilbudsindhentning

Implementering dækker over:

 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for gevinstrealisering af ny teknologi
 • Hjælp til teknisk integration af ny teknologi
 • Uddannelse af relevante medarbejdere i brugen af den specifikke nyindkøbte teknologi
 • Hjælp til gennemførelse af organisatoriske ændringer som følge af implementering af ny teknologi
 • Hjælp til leverandørstyring

Digital omstilling favner begrebet ”Industri 4.0”. Begrebet dækker over, avancerede robotter, 3D printere, cloudløsninger, sensorer, it-systemer mm., men dækker også, hvordan systemer fra den digitale og fysiske verden sammenkobles til nye produkter, serviceydelser og produktionssystemer. 

Digitalisering skaber værdi i form af mere effektive processer, færre fejl og grundlag for nye beslutningsprocesser; data håndteret digitalt er bedre end data håndteret manuelt, beslutninger truffet på realtidsdata, er bedre end dem truffet på historiske data. Teknologierne er klar, det er et spørgsmål om, hvordan man udnytter dem.

Mulighederne for biogasanlæg.

For biogasanlæg kunne det være oplagt, at man kiggede på, hvordan man digitaliserede kontakten mellem leverandører, landboforeninger, diverse styrelser og anlægget. Det kunne også være mulighederne for at sammenkøre data fra produktionen med fordringsprogram for reaktorerne. Det kunne være mulighederne for at trække forskellig information ud af forskellige systemer og anvende det i en form, som man kan afrapportere i. I bund og grund alle de steder hvor I har nogle manuelle opgaver, som kunne digitaliseres.

Det gode ved programmet er, at I ikke behøver at vide hvad I skal gøre fra starten - der er jo mulighed for at få nogen til at kigge på løsninger via potentialeafklaringen. Så hold jer ikke tilbage - skriv gerne til fagcenteret eller tag direkte kontakt til programmet på http://smvdigital.dk/ 

I samarbejde med ArbejdsmiljøCentret har UCL udarbejdet et uddannelsesforløb målrettet ledere og arbejdsmiljørepræsentanter, med talent for og lyst til at blive endnu dygtigere ledere inden for kombinationen af økonomi og arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøledelse er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse.

Du kan læse mere om kurset her. 

Virksomheder i landdistrikterne som har en god idé til et udviklingsprojekt kan søge om midler til at ansætte en kandidat med en videregående uddannelse. 

Landdistriktsvækstpiloter skal på biogasanlægget spille en central rolle i at skabe, drive og udvikle et veldefineret projekt. 

Projektet kan f.eks. omhandle udviklingen af nye produkter, nye markeder, services eller nye produktionsmetoder, og det er helt centralt, at projektet kan føre til nye muligheder for virksomheden, og at det har et anseeligt forretningsmæssigt potentiale.

Som biogasanlæg får man støtte til lønkroner - 150.000 kr. om året i max 2 år. Det vil sige at man kan få dækket en god del af lønnen til en ny medarbejder. 

Det væsentligste krav til en landdistriktsvækstpilot er, at man ikke har de pågældende kompetencer ansat i forvejen på anlægget.

Der er allerede mindst et biogasanlæg, der har fået en landdistriktsvækstpilot. Det er Linkogas, som har fået midler til ansættelse af en laborant. Erfaringerne herfra er at ordningen er administrativ let og ansøgningen er også overkommelig. 

Hvis man ønsker hjælp til at søge om en landdistriktsvækstpilot, så kontakt fagcenteret for yderligere oplysninger.  

Biogasanlæg, som ønsker at efter- og videreuddanne sine medarbejdere har mulighed for at søge midler hos Omstillingsfonden. Omstillingsfonden er en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter landede i oktober 2017. Der afsættes årligt 65 mio. kr. på landsplan til deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere kan deltage i offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser. Omstillingsfonden dækker deltagerbetaling, hvilket kan motivere til, at flere tager efter- og videreuddannelse på eget initiativ, da det bliver gratis for den enkelte.
Fra 1. august 2018 kan man med midler fra Omstillingsfonden gå i gang med, eller fortsætte på din akademi- og diplomuddannelse. Fonden dækker dit deltagergebyr op til 10.000 kroner om året til og med år 2021.

Der er en række adgangskrav, som du skal opfylde for at kunne modtage penge fra Omstillingsfonden:

- Man er faglært eller ufaglært. Dvs. personer der har en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse.

- Man er i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, dvs. skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark.

Tilskud fra omstillingsfonden søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademi- og diplomuddannelser.

For yderligere oplysning eller hjælp til at komme videre, kontakt fagcenteret på 25 76 71 78 el. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Seneste nyt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev