nyheder

Regeringen har netop søsat en støttemulighed for smv'er til at digitalisere i deres virksomheder - Digitalomstilling. Det er også en ordning, som biogasanlæg kan gøre brug af. I programmet kan man få økonomisk støtte til potentialeafklaring og til implementering. Man kan få op til 100.000 kr. til køb af privat rådgiver - man skal dog modsvare de 100.000 i medfinansiering - enten via kontant medfinansiering eller via timer. 

Potentialeafklaring dækker over: 

 • Kortlægning af arbejdsprocesser i virksomheden
 • Afklaring af processer der kan digitaliseres/automatiseres
 • Afklaring af relevant teknologi til digitalisering/automatisering
 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for digitaliseringen/automatiseringen
 • Forretningsudvikling
 • Udarbejdelse af ROI/business case/kravsspecifikation for investering i ny teknologi
 • Leverandøridentifikation og tilbudsindhentning

Implementering dækker over:

 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for gevinstrealisering af ny teknologi
 • Hjælp til teknisk integration af ny teknologi
 • Uddannelse af relevante medarbejdere i brugen af den specifikke nyindkøbte teknologi
 • Hjælp til gennemførelse af organisatoriske ændringer som følge af implementering af ny teknologi
 • Hjælp til leverandørstyring

Digital omstilling favner begrebet ”Industri 4.0”. Begrebet dækker over, avancerede robotter, 3D printere, cloudløsninger, sensorer, it-systemer mm., men dækker også, hvordan systemer fra den digitale og fysiske verden sammenkobles til nye produkter, serviceydelser og produktionssystemer. 

Digitalisering skaber værdi i form af mere effektive processer, færre fejl og grundlag for nye beslutningsprocesser; data håndteret digitalt er bedre end data håndteret manuelt, beslutninger truffet på realtidsdata, er bedre end dem truffet på historiske data. Teknologierne er klar, det er et spørgsmål om, hvordan man udnytter dem.

Mulighederne for biogasanlæg.

For biogasanlæg kunne det være oplagt, at man kiggede på, hvordan man digitaliserede kontakten mellem leverandører, landboforeninger, diverse styrelser og anlægget. Det kunne også være mulighederne for at sammenkøre data fra produktionen med fordringsprogram for reaktorerne. Det kunne være mulighederne for at trække forskellig information ud af forskellige systemer og anvende det i en form, som man kan afrapportere i. I bund og grund alle de steder hvor I har nogle manuelle opgaver, som kunne digitaliseres.

Det gode ved programmet er, at I ikke behøver at vide hvad I skal gøre fra starten - der er jo mulighed for at få nogen til at kigge på løsninger via potentialeafklaringen. Så hold jer ikke tilbage - skriv gerne til fagcenteret eller tag direkte kontakt til programmet på http://smvdigital.dk/ 

Seneste nyt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev