nyheder

Virksomheder i landdistrikterne som har en god idé til et udviklingsprojekt kan søge om midler til at ansætte en kandidat med en videregående uddannelse. 

Landdistriktsvækstpiloter skal på biogasanlægget spille en central rolle i at skabe, drive og udvikle et veldefineret projekt. 

Projektet kan f.eks. omhandle udviklingen af nye produkter, nye markeder, services eller nye produktionsmetoder, og det er helt centralt, at projektet kan føre til nye muligheder for virksomheden, og at det har et anseeligt forretningsmæssigt potentiale.

Som biogasanlæg får man støtte til lønkroner - 150.000 kr. om året i max 2 år. Det vil sige at man kan få dækket en god del af lønnen til en ny medarbejder. 

Det væsentligste krav til en landdistriktsvækstpilot er, at man ikke har de pågældende kompetencer ansat i forvejen på anlægget.

Der er allerede mindst et biogasanlæg, der har fået en landdistriktsvækstpilot. Det er Linkogas, som har fået midler til ansættelse af en laborant. Erfaringerne herfra er at ordningen er administrativ let og ansøgningen er også overkommelig. 

Hvis man ønsker hjælp til at søge om en landdistriktsvækstpilot, så kontakt fagcenteret for yderligere oplysninger.  

Seneste nyt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev