nyheder

Den 25. maj træder databeskyttelsesforordningeen i kraft. Den vil også få indflydelse på biogasanlæggenes arbejde i dagligdagen. Databeskyttelsesforordningen gælder for behandling af oplysninger om personer, dvs. fysiske personer, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger, mv. Begrebet ”fysisk person” omfatter ikke kun et menneskeligt individ, men også enkeltmandsvirksomheder. Dette skyldes, at det i praksis ikke er muligt at skelne mellem oplysninger om ejeren som individ og oplysninger om virksomheden. 

Forordningen finder anvendelse på behandling af personoplysninger, der helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk behandling, og på anden ikke-automatisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register. Det er nemlig, når personoplysninger bruges på en måde, som gør dem let og hurtigt søgbare, at interessen for at beskytte dem aktualiseres.

Fagcenteret vil i løbet af foråret afholde et informationsmøde om konsekvenserne af databeskyttelsesforordningen. Dog vil fagcenteret råde biogasanlæg til at sætte sig ind i reglerne, da I behandler rigtig meget data for leverandører og andre samarbejdspartnere.  Der er udgivet en pjece fra Dataatilsynet, som i første omgang kan være relevant at kigge på. Den kan læses her.

 

Seneste nyt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev