nyheder

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling den 21. marts kl. 12-13 på Sdr. Tingvej 10, 6630 Rødding. Efterfølgende vil der være mulighed for frokost (der kræves tilmelding til frokost af hensyn til bestilling senest 19. marts)

Jf. vedtægter skal indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel for den ordinære (og ekstraordinær) generalforsamling.

Dagsorden er jf vedtægter følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og orientering om næste års budget.
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleant
  9. Valg af revisor
  10. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen og udsendt til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden med tilhørende regnskab og budget er udsendt til medlemmer. 

 

Seneste nyt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev