nyheder

 

 

For at få et overblik over den økonomi, der er i at have en procesoperatørelev, har Dansk Fagcenter For Biogas i samarbejde med EUC Lillebælt, udarbejdet et notat, der giver et hurtigt overblik over de refusioner, der er fastsat i forbindelse med Trepartsforhandlingerne. Nedenfor er et overblik over alle refusioner samt hvordan det samlede billede er over hele elevperioden. En printervenlig beskrivelse findes her.

Grundbeløb (fastsat ved trepartsforhandlingerne):

Ungdomselev

 • AUB - Lønrefusion 1. års elever 2.520 kr. pr. skoleuge
 • AUB - Lønrefusion 2. års elever 2.790 kr. pr. skoleuge
 • AUB - Lønrefusion 3. års elever 3.150 kr. pr. skoleuge
 • AUB - Lønrefusion 4. års elever 3.710 kr. pr. skoleuge
 • AUB - Fordelsuddannelse op til 5.000 kr. pr. praktikårselev ”Procesoperatør”
 • AUB - Befordringsrefusion, 80 % af billigste rejse til skole ( Ved > 20 km pr. dag)

     (Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag - Det tidligere AER!)

 Voksenelev ( Fyldt 25 år ved påbegyndelse af uddannelsen og ansat i virksomheden)

 • AUB - Lønrefusion på 5.030 kr. pr. skoleuge
 • AUB – Fordelsuddannelse op til 5.000 kr. pr. praktikårselev ”Procesoperatør”
 • AUB - Befordringsrefusion, 80 % af billigste rejse til skole ( Ved > 20 km pr. dag)
 • AUB - Elevafgift på ca. 2.500 kr. pr. år betales ikke for elever
 • *JobCenter - Praktiktilskud ”Ufaglært til faglært” på 30 kr./time i  virksomheden i op til 2 år

     *Særlige muligheder for voksne som er ledige før start på uddannelse (40 kr. i op til 4 år)  

**Skolehjem ”Kostskolen Lillebælt”:

   500,- kr. pr. uge

**Gratis for forsørgere over for børn under 18 år, og når virksomheden betaler for elevens skolehjem

    refunderes dette efterfølgende.  

Økonomi lønrefusion/-tilskud for ung eller voksen procesoperatørelev:

Skoleperioder - Ung elev (under 25):

 1. års elev: 20 uger (grundforløb) + 5 uger hovedforløb 1                                  = 25 uger (63.000 kr.)
 2. års elev: Hovedforløb 2 og 3: 5 og 6 uger + 1 uge Valgfri fag                        = 12 uger (33.480 kr.)
 3. års elev: Hoverforløb 4 og 5: 5 og 5 uger                                                       = 10 uger (31.500 kr.)
 4. års elev:  Hovedforløb 6 + 2 uger Valgfri fag                                                  =   8 uger (29.680 kr.)

I alt (lønrefusion)                                                                                                       = 55 uger ( 157.660 kr.)

Dertil kommer fordelsuddannelsen på op til 5.000 kr. pr. år                                      = max. 20.000 kr.

I alt op til:                                                                                                                 =   177.660 kr.

Skoleperioder - Voksenelev (+25 år):

1.-4. års elev:  GF 12, + 30 uger                                                                               = 42 uger (211.260 kr.)

Dertil kommer fordelsuddannelsen på op til 5.000 kr. pr. år                                      = max. 20.000 kr.

I alt op til                                                                                                                   = 231.260 kr.

Praktiktilskud - Voksenelev (+25 år):

Mht. voksen er der særlig muligheder i forhold til ”Ufaglært til faglært” - Hvis eleven er ansat i virksomheden før uddannelsesaftale kan virksomheden få 30 kr. pr. time i virksomheden i op til 2 år. Hvorimod hvis eleven har været ledig (ledige med uddannelse må ikke har brugt sin uddannelse i 5 år) er praktiktilskuddet på 40 kr. i op til 4 år.

Praktiktilskud med 30 kr. i op til 2 år med omkring 38 praktikuger om året:                   84.360 kr.

Praktiktilskud med 40 kr. i 3 år (Uddannelsestid for en voksen elev +25):                     168.720 kr.

Seneste nyt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev