nyheder

Landbrugets udledning af klimagasser kan reduceres med øget brug af biomasse og ved at gyllen transporteres hurtigere fra stalden til biogasanlægget. Partierne bag PSO-aftalen har fordelt en pulje til klimatiltag, hvor biogassen er kommet i centrum. Der er i aftalen afsat en pulje til at bistå biogasanlæg og landbruget i forhold til, hvordan man kan få gyllen sluset hurtigere ud af svinestaldene og over i biogasanlæggene. Det vil både reducere metantabet fra stalden og øge biogasudbyttet.

Der er endvidere afsat midler til etablering af et bioraffinaderi til produktion af bl.a. proteinfoder. Restprodukterne herfra skal nyttiggøres i biogasanlæg. 

Det forventes at midlerne udmyntes under GUDP.

Læs mere på her

Seneste nyt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev