nyheder

Dansk Fagcenter for Biogas har ny åbnet op for nye medlemsfordele. Som medlem vil man nu få mulighed for hjælp til virksomhedsudvikling og andre aktiviteter på forskellige niveauer. Bestyrelsen for Dansk Fagcenter for Biogas har besluttet, at fagcenteret skal tilbyde følgende aktiviteter til dets medlemmer.

-        Ledernetværk i mindre grupper, hvor relevante emner drøftes med fagligt indspark fra fagpersoner. Emnerne kunne være ledelsesmæssige udfordringer, ansættelsesforhold, strategi mv.

-        Virksomhedsudvikling, hvor fagcenteret fungerer som konsulent, som yder erhvervsservice. F.eks. analyser af virksomheden og hjælp til at komme videre med idéer og lignende.

-        Strategisk arbejde, herunder analyser, strategiudvikling og handleplaner. Det kan være med indbygget opfølgning efter en periode, således at der bliver taget hånd om jeres arbejde, så I hjælpes på vej videre.

     Hjælp til ansøgninger. Fagcenteret yder hjælp til anlæg, som ønsker at søge midler gennem f.eks. den lokale aktionsgruppe eller andre puljer, som er relevante for et projekt.

-        Hjælp til stillingbeskrivelser og stillingsopslag, samt opslag på fagcenterets hjemmeside og andre steder (evt. udgifter til jobsider kunne dækkes af anlægget), herunder også administrativ hjælp til at sikre at det enkelte anlæg har de kompetencer internt, som der er behov for. Sikre f.eks. at medarbejder sendes på relevante kurser.

-         Hjælp til administrative udfordringer, som f.eks. brevskrivning til myndigheder og andre relevante aktører.

fvb For yderligere uddybning eller brug af ovenstående services kontakt fagcenteret.

Seneste nyt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev