nyheder

Dagsorden for generalforsamling i Dansk Fagcenter for Biogas

Dato: 27-3-2015

Tidspunkt: kl. 12.00-14.00

Sted: UdviklingVejen, Sdr. Tingvej 10, 6630 Rødding

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning v. bestyrelsesformand Aksel Buchholt

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og orientering om næste års budget. V. daglig leder Jakob Knud Bro Lorenzen.

   Bilag: Regnskab 2014

5. Fastsættelse af kontingent

   Bestyrelsen har fremsendt oplæg til kontingentfastlæggelse.

   Bilag: Fastlæggelse af kontingent for 2015

6. Indkomne forslag

   Indkommende forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamling, det vil sige senest fredag den 13. marts.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

   Jf. vedtægter er halvdelen af bestyrelsen på valg hvert år. På valg i 2015 er:

-       Sigurd Andersen

-       Thorbjørn Sørensen

-       Preben Friis-Hauge

Alle 3 modtager genvalg.

8. Valg af suppleant

    Jf. vedtægter vælger generalforsamlingen en suppleant.

9. Valg af revisor

   Bestyrelsen foreslår revisionsfirmaet Martinsen i Vejen.

10. Evt.

 

Bilag fremsendes ved henvendelse til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . (på grund af tekniske udfordringer). Det er kun medlemmer, der har stemmeret, men hvis man ønsker at deltage uden at være medlem er man også velkommen. 

 

Seneste nyt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev