nyheder

Pressemeddelelse fra energistyrelsen: 

Energiforligskredsen har den 4. april 2019 besluttet at justere kriterierne for planlagte biogasprojekter, der nettilsluttes efter 1. januar 2020.

Med energiaftalen fra sommeren 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at stoppe den nuværende støtteordning til nye biogasanlæg i 2020 og at indføre et loft over støtten til produktionen.

Energiforligskredsen besluttede den 8. februar 2019, at stopdatoen bliver den 1. januar 2020, og aftalte samtidig en række kriterier for de planlagte anlæg, som ikke kan nå være etablerede inden da.

Energiforligskredsen har den 4. april besluttet at justere visse af dispensationskriterierne for de planlagte projekter. Det er besluttet, at fristen for, hvornår der senest skal foreligge VVM-tilladelse og miljøgodkendelse udskydes fra den 8. februar 2019 til den 1. juli 2019.

Det er fortsat et kriterie, at der er foretaget dokumenterbare irreversible investeringer senest den 8. februar 2019.

Det er endvidere besluttet, at der kan gives dispensation til de opgraderingsanlæg, som inden den 1. april 2019 har indgået en tilslutningsaftale med gasdistributionsselskabet om nettilslutning før den 1. januar 2020, men hvor tilslutningen forsinkes af uforudsete hændelser.

De nu gældende kriterier, som skal opfyldes for at opnå støtte til anvendelse af biogas på de eksisterende biogasstøtteordninger, fremgår af Energistyrelsens notat af 5. april 2019 og erstatter udmeldingen af 8. februar 2019. Læs mere på energistyrelsens hjemmeside

Seneste nyt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev