vision

Dansk Fagcenter for Biogas vil gennem sit virke understøtte en biogasudvikling i Danmark kendetegnet ved succesfulde og professionelt drevne biogasanlæg, til gavn for klima, miljø, vækst og beskæftigelse.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev