formaal

Dansk Fagcenter for Biogas er forankret i branchen og foreningens formål er at understøtte biogasudviklingen i Danmark:

  • At øge kompetenceniveauet gennem uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere, driftsledere og bestyrelser, der arbejder med biogas.
  • At opbygge konkret biogas proces- og driftsviden fra anlæg i drift og under bygning/opgradering og sikre videnspredning og erfaringsudveksling, så indhøstede erfaringer kommer branchen til gode.
  • At sikre en koordinering mellem biogasbranchen, kommunerne, staten og øvrige videnscentre indenfor universitets- og forskningsområderne.
  • At bidrage til udvikling af erhvervs- og eksportpotentialet indenfor biogas gennem synliggørelse og promovering af den danske biogassektor.
  • At udføre konkrete biogas projektopgaver for eksterne opdragsgivere indenfor Fagcenterets kompetenceområder.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev