IEA Bioenergy Task 37 er et internationalt partnerskab under Det Internationale Energiagentur - IEA (www.iea.org), hvis formål er internationalt samarbejde, formidling af viden og forskningsresultater inden for biogasbaseret energiproduktion. Det overordnede mål med Task 37 er at formidle og fremme viden om produktion og anvendelse af biogas fra anaerob udrådning af biomasse, via cirkulære økonomiprocesser, til erstatning af fossile brændstoffer/decarbonisering og miljøforbedring. Det overordnede arbejdsområde har til formål at yde ekspertbistand vedr. den optimale rolle biogas spiller i fremtidige energisystemer, at informere beslutningstagere og udviklere om bæredygtighed af biogassystemer og metoder til at sikre implementering af god praksis, at bistå med ekspertviden og teknisk bistand integreringen af anaerob udrådning i processer samt formidle nyeste biogas forskning resultater til beslutningstagere og til offentligheden.

Igennem årene, har Task 37 spillet en vigtig rolle i udformning og fremme af de bedste tilgængelige biogasteknologier, der anvendes til behandling af gylle og landbrugsbiomasse, ved organisk affaldsbehandlings faciliteter og på spildevandsbehandlingsanlæg. Selv om der er et betydeligt yderligere potentiale for udvidelse af AD-sektoren, baseret på tilgængeligheden af ​​potentielle råmaterialer, er der stadig udfordringer vedr. optimering af energiudbyttet og reduktion af både investerings- og driftsomkostninger. De voksende biogassektorer i mange lande står over for bæredygtighedsudfordringer, da næsten alle steder kræves der økonomisk tilskud for at kunne konkurrere med fossilenergibranchen. Task 37- work programme skal se på disse udfordringer og formidle sagkyndige oplysninger på områder hvor biogassystemerne tilbyder innovative løsninger -og konkurrencedygtige fordele, i forhold til andre vedvarende teknologier. I projektperioden 2019-2021 prioriteres arbejdet med tre aktuelle temaer: biogassens rolle i energisystemer; bæredygtighed af biogassystemer og metoder til at sikre god praksis og integration af biogastechnologier i diverse processer. Andre vigtige mål for aktiviteten er at bistå medlemslande, planteoperatører, politikker og beslutningstagere med teknisk biogas-ekspertise samt at udveksle og formidle de nyeste viden- og forskningsresultater blandt medlems og ikke medlemslande.

Aktiviteten udføres som et fælles projekt af alle medlemslande, som pt. er: Australien, Østrig, Brasilien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Korea, Holland, Norge, Sverige, Schweiz og Storbritannien. Den danske deltagelse i IEA Bioenergy Task 37 er støttet af EUDP midler, og er med til at sikre opbygning af en stærkt international netværk- og ekspertise, til gavn for den danske biogas sektor- og biogasindustri. Projektresultaterne formidles gennem Task 37 hjemmeside http://task37.ieabioenergy.com, i form af bl.a. publikationer / tekniske biogasrapporter, case-stories og nyhedsbreve. For at opnå størst mulig impakt, formidles projektresultaterne i Danmark i samarbejde med Dansk Biogas Center (DFFB), via centrets netværk- og hjemmeside www.dffb.dk .

Læs nyhedsbreve fra Task 37

Oktober 2019

November 2019

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev