Dansk Fagcenter for Biogas vil...

Understøtte en biogasudvikling i Danmark, til gavn for klima, miljø, vækst og beskæftigelse.

Øge kompetenceniveauet gennem uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere, driftsledere og bestyrelser, der arbejder med biogas.

Opbygge konkret biogas proces- og driftsviden fra anlæg i drift.

Sikre en koordinering mellem biogasbranchen, kommunerne, staten og øvrige videnscentre indenfor universitets- og forskningsområderne.

Bidrage til udvikling af erhvervs- og eksportpotentialet indenfor biogas.

Udføre konkrete biogas projektopgaver for eksterne opdragsgivere indenfor Fagcenterets kompetenceområder.

Erhvervsturisme, der blandt andet finder sted på biogasanlæg.

linkogas01

Seneste nyt

bioenergi

Et oplysende fagligt magasin som tager pulsen på bioenergisektoren...

biogas danmark 75px

Brancheforeningen arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund...